Görsel

No es necesario ser cliente de Setrow para recibir asistencia de nuestro servicio de Codificacion de E Boletin !

Si deseas enviar los diseños de tu boletín correctamente, pero no tienes a nadie con conocimiento avanzado de HTML en tu área, puedes obtener soporte de Setrow en la codificación del boletín mediante un pago.

*No te olvides de cotizar por nuestros servicios de codificación

QUEREMOS CONTACTARTE Para tener màs detalle sobre la codificacion de EboletinServicios de codificación de boletín

HTML (Codificación Simple)
Codificación de boletín

Los servidores de correo electrónico evitan que el boletín electrónico de registro único funcione por razones de seguridad y no se lo entregan al comprador. Por esta razón, es necesario dividir este diseño en varias partes (aplicando la operación de Slice) y hacerlo compatible. con la codificación HTML y el envío de la anotación. El proceso aplicado en esta etapa se conoce como HTML Encoding. (Estructura de código sin optimización móvil)

HTML (Responsive)
Codificación de boletín

El diseño de Responsive es muy importante en términos de cumplimiento del correo electrónico y tambien es atractivo para el puplico general. En 2009 la tasa de apertura de los e-mailes de 47% en los dispositivos móviles fue de alrededor del 4%. Y la tasa que tenemos ahora aumenta cada año. El diseño preparado tiene que ser creado teniendo en cuenta de la estructura responsive. La optimización móvil se logra la codificacion de Eboletin Responsive a traves del uso de la estructura de script.Y luego su boletín se entregará al destinatario después de la codificación en un formato compatible con todos los dispositivos.

HTML (Transactional)
Codificación de boletín

El seguimiento operativo es el proceso de mover el contenido relevante de las presentaciones de tu boletín a la estructura de código creada al agregar campos variables. En la creación de contenido, los boletines que se transmiten automáticamente por su sistema se convierten a la estructura de código HTML.

Debería enviarnos tus boletines informativos en JPG y / o PNG.

Las imágenes que nos envíes se llevarán al sector utilizando los programas relacionados de acuerdo con el esquema de slice y se procederá con el proceso de codificación.

Si es nuestro cliente de Setrow, después del proceso de codificación, el codigo que se ha probado en los escáneres, se guarda en tu panel y la respuesta se realiza a través de tu correo informado.

*Si ha incluido un GIF en tu boletín informativo, deberias enviarnos aparte ese archivo GIF.

Si se te piden responsive para el arcivo GIF que enviaste tambien tus diseños tiene que ser adecuado al sistema de responsive

Tù. si no es cliente de Setrow, la codificación de tu boletín que se han hecho con las pruebas escánados, será enviada a ti por correo electrónico (si no hay otra forma de comunicación que especifique).

Queremos contactarte

Si deseas obtener información más detallada sobre nuestros productos,
envíenos tu información de contacto y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

PRODUCTOS NUESTROS SERVICIOS SOBRE NOSOTROS
TEKNOLOG TEKNOLOG BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE
SİSTEMLERİ A.Ş

CALL CENTER (TR)
0850 305 80 15

setrowstatus
EMAIL MARKETING
TECNICAS DE MARKETING COMPANY MARKETING TOOL
SETROW AD
ADMINISTRACION DE CUENTAS
INTEGRACION DEL SISTEMA
EBOLETIN CODIFICACION
SOBRE NOSOTROS
COMITÉ EJECUTIVO
RECURSOS HUMANOS
CONTACTO
SETROw ID :  -       IP : 18.215.185.97
ADVERTENCIA LEGAL       POLÌTICA ANTI SPAM       TERMINOS DE USO       POLÍTICA DE PRIVACIDAD
 


YASAL UYARI
Metin eklenecek
ANTI-SPAM POLİTİKASI
Setrow istenmeyen elektronik postalara müsamaha göstermemektedir. Bir müşterinin hesabının istenmeyen elektronik postalar için kullanıldığını tespit etmemiz halinde ilgili hesaba son verilecektir. Müşterilerimizden herhangi birinin çok sayıda kişiye istenmeyen e-posta gönderdiğinden şüphelendiğiniz takdirde lütfen abuse@setrow.com adresinden bizimle iletişime geçiniz. ISP'ler ve Kara liste yöneticileri de bir Setrow kullanıcısından istenmeyen ya da talep edilmemiş bir e-posta aldığı takdirde abuse@setrow.com adresinden bizimle iletişime geçebilir. Lütfen e-postanın alt bilgisinde yer alan aboneliği iptal etme linkine tıklayınız ya da bize e-postanın üst başlıklarını ya da içeriğini iletiniz.

Politika
Şartlar ve Koşulların kabul edilmesinin yanısıra Setrow dahilinde izin verilen kullanımlar arasında resimli haber bültenlerinin, broşürlerin, promosyonların, davetiyelerin, basın bültenlerinin, ürün lansmanlarının ve kayıtlı müşterileri ya da üyeleri bilgilendiren diğer e-posta kampanyalarının isteyen alıcılara gönderimi de yer almaktadır. Setrow, Gizlilik ve Elektronik Haberleşme 2003 ve CAN-SPAM Sözleşmesi 2003 uyarınca İstenmeyen Ticari E-posta (UCE) ya da istenmeyen e-posta olarak da adlandırılan İstenmeyen Toplu E-postaya (UBE) izin vermemektedir. Alıcının e-postayı almak üzere onaylı ve planlı bir izninin olmaması durumunda, bu İstenmeyen Ticari E-posta (UCE) ya da İstenmeyen Toplu E-posta (UBE) olarak sınıflandırılacaktır. Onaylı ve planlı bir izin (1) alıcının postayı almak için talep etmiş olduğu yazılı bir kanıt ya da e-posta kanıtı (2) zaman/tarih damgası gibi elektronik kanıt ile birlikte alıcının bu gibi bir e-postayı almayı kabul ettiği kaynak IP adresinin belirli olması anlamına gelmektedir. Daha açık bir şekilde ifade edilmesi gerekirse bu, web siteniz, çevrim dışı ya da ortak bir kayıt sitesi üzerinden listenizi seçen herhangi birine e-posta gönderebileceğiniz anlamına gelmektedir. Kendi web sayfaları, çevrim dışı ya da ortak bir kayıt sitesi üzerinden liste seçimine izin verilen müşterileriniz adına da gönderimde bulunabilirsiniz. İzin verilmeyen durumlar ise aşağıda daha açık bir şekilde belirtilmiştir:

Web sitelerinden toplanan e-postalar Üçüncü bir taraftan satın alınan listeler Üçüncü bir taraftan kiralanan listeler Ticaret odası ya da bir kulüp gibi başka bir kuruma ait olan listeler Gazetecilere, olası müşterilere, olası oy kullananlara ya da potansiyel çalışanlara ya da kendilerine gönderimde bulunulması için size izin vermemiş olan herhangi bir kişiye gönderim yapılan ve bir basın bülteni bile olsa istenmeyen herhangi bir liste.


Politikanın etkin uygulaması - İstenmeyen e-postaları ortadan kaldırmak için ne yaparız?
Setrow kullanıcıları, kendi listelerinin tam olarak doğrulanabilir önceden talep edilen e-posta adreslerinden oluştuğunu açıkça belgelendirmek zorundadırlar. Bu türdeki bir kanıtın talep üzerine sağlanamaması hesabın kapatılmasına neden olacaktır. Setrow alınan tüm listeleri izleme hakkını saklı tutar. Bu izleme ise talep ettiğimiz takdirde asgari düzeyde müşterinin liste kaynağının, liste yaşının ve onay politikalarının denetimini içerebilir. Setrow istenmeyen e-postalar da yaygın olarak kullanılan içeriğe sahip müşteri e-postalarının ve ileti bayraklarının içeriğini takip etmektedir. Setrow yönettiği abonelik süreçleri dahilindeki her yeni abone için IP adresini ve abone olunan tarihi saklar.

Bir müşterinin istenmeyen bir postanın gönderimi için Setrow’u kullandığı tespit edildiği takdirde müşterinin hesabını derhal sona erdirme hakkımızı saklı tutarız. Abonelikten çıkma ya da kötüye kullanım linki Setrow tarafından gönderilen her e-postanın alt bilgisine eklenmektedir. Bu linki devre dışı bırakmaya yönelik herhangi bir girişim hesabın derhal askıya alınmasına neden olur. Müşterilerimizin Setrow ile ilgili kullanımları hakkında bizlere geribildirim sağlamaları için tüm kullanıcılarımızı abuse@setrow.com adresinden bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz.


Şikayet prosedürü
Hesabınızın istenmeyen toplu e-postalar ya da istenmeyen e-postaların gönderimi için kullanıldığından şüphe etmemiz halinde hesabınızın gönderme ayrıcalıkları geçici olarak askıya alınacaktır. İstenmeyen e-posta gönderip göndermediğinizi belirlemek için aşağıdaki işlemler yapılacaktır:

Şikayeti gözden geçireceğiz.
Toplanan listelere yönelik genel kalıplar yönünden listenizi gözden geçireceğiz.
Söz konusu e-postanın içeriğini gözden geçireceğiz.
Söz konusu e-posta adresi için önceden talep edilen e-posta kanıtını gözden geçireceğiz.
İstenmeyen e-postalar gönderdiğinize karar vermemiz halinde hesabınız herhangi bir iade talebi olmaksızın askıya alınacaktır.
Şikayetin yanlış pozitif (üye olan ancak üye olduğunu unutan) olduğunu belirlediğimiz takdirde, uygun çözüm için hem sizinle hem de şikayetçi tarafla birlikte hareket edeceğiz. Doğru bir kararla, hesabınızdaki gönderme ayrıcalıkları eski durumuna getirilecektir.


ISP ve Kara liste ilişkileri
Kara liste yöneticileri ve ISP'leri ile birlikte kendi politikalarımız ve uygulamalarımız doğrultusunda bilgi paylaşmakta ve herhangi bir kötüye kullanımı azaltmak için olası iyileştirmeleri ele alma konusunda son derece istekliyiz. ISP, karaliste ya da posta yöneticisi iseniz ve bizimle iletişime geçmek istiyorsanız lütfen abuse@setrow.com adresine e-posta gönderiniz.
KULLANIM ŞARTLARI

1. TARAFLAR

İşbu İşveren Sözleşmesi, Eski Üsküdar Caddesi, VIP Center No:10 Kat: 7 İçerenköy Ataşehir İstanbul adresinde ikamet eden Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca “Setrow” olarak anılacaktır) ile Eski Üsküdar Caddesi, VIP Center No:10 Kat: 7 İçerenköy Ataşehir İstanbul adresinde ikamet eden Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri Anonim Şirketi’ne ait www.setrow.com.tr (bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) arasında 01.01.2011 tarihinde, iki nüsha olarak karşılıklı imzalanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.


2. TANIMLAR
Site: www.Setrow.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi;
Abone(ler): Site’ye Setrow tarafından belirlenen yöntemlerle eklenen ve Site’de sunulan Hizmetlerden işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde işveren tarafından eklenen kişi(ler);
Hizmet(ler): İşverenin iş bu işveren sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, Site içerisinde Setrow tarafından ortaya konulan uygulamalar;
Sisteme Erişim Araçları: İşverenin, bülten gönderim yönetim sayfası ve hizmetlere; erişimini sağlayan, yalnızca işveren tarafından bilinen kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. bilgiler;

İşveren(ler): Kendi rızaları ile bülten almak istediğini belirten müşterilerine bülten gönderim imkanı sağlamak amacıyla Setrow ile iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişi(ler);

İşveren Hesap Merkezi: İşverenin yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaştığı, iş bu sözleşmede tanımlı hizmetlere ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, kendisine özel web sayfası anlamındadır.


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, İşveren’e yönelik olarak Setrow tarafından Site’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı, işbu sözleşmede ve/veya Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Setrow tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. İşverenler, işbu sözleşmeyi imzalamakla, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Setrow tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadırlar. İşveren, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. İşverenin Hak ve Yükümlülükleri
a) İşveren, Site’deki hizmetlerden faydalanırken ve Site’deki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) İşveren, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya Aboneler, ve diğer İşverenler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Setrow’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara ve/veya hak sahiplerine açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Setrow’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) İşverenlerin Setrow tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar, tamamen İşverenlerin sorumluluğundadır. İşverenlerin, Sisteme Erişim Araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı İşverenlerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Setrow’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) İşveren, İşveren Hesap Merkezinde yapılan tüm işlemlerin münhasıran kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşveren, İşveren Hesap Merkezini ve iş bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. İşveren, İşveren Hesap Merkezini veya iş bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkasına devretmesi halinde, Setrow’un iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir ön bildirime gerek olmaksızın feshedeceğini kabul ve beyan eder.
e) İşveren, Setrow’un sunduğu alt yapı üzerinden sadece kendi rızaları ile bülten almak istediğini belirten Abonelerine bültenler göndereceğini, başka yerden veri temin ederek spam yapmaya çalışmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Setrow, İşverenler tarafından Setrow’a iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

g) İşveren, göndermiş olduğu bültenlerin, Abonelerini bilgilendirme amaçlı olduğunu; Site üzerinden herhangi bir satış işlemi gerçekleşmediğini ve Setrow’un İşverenin kendi sitesinde gerçekleşen satış işlemi konusunda hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) İşveren, Site’de işveren tarafından girilen Abonelerin sadece kendi müşterileri olacağını herhangi başka bir kaynaktan veri temini yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Setrow’un sunduğu hizmetlerden yararlanan işverenler, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. İşverenlerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her işveren, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri, Setrow ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikte, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Setrow ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşverenlerin Site üzerinde, işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Setrow doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

i) İşverenler ve Setrow hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. İşveren Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.


4.2. Setrow’un Hak ve Yükümlülükleri
a) Setrow, işbu sözleşmenin 4.1.e maddesinde belirtilen ve İşveren tarafından sağlanan bilgiler ile birlikte, İşverenin gönderilmesini istediği bültenleri belirtilen gruplarda bulunan kişilere sistem tarafından otomatik olarak gönderilmeye çalışılacağını, beyan ve taahhüt eder.

b) Setrow sistem tarafından otomatik olarak gönderilen bültenlerin her zaman Gelen Kutusuna (Inbox) düşeceğini taahhüt ve garanti etmemektedir. Sistem tarafından atanan ip adresleri ve gönderilen bültenlerle ilgili teknik bir sorun yaşandığında mümkün olan en kısa sürede problemi çözmeye yönelik yazışmalar yapmak ile yükümlüdür.

c) Setrow, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri İşverenler ve Aboneler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Setrow, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

d) Teknik sorunlar sebebiyle Site’ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, İşverenin yaşayacağı sorunlardan ve/veya kayıplardan Setrow sorumlu tutulamaz.

e) Setrow, İşveren’in iş bu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde, dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Setrow tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili İşveren’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Setrow tarafından ilgili hizmetlerin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından işverenlere duyurulur.

f) Setrow, ayrıca bir izine gerek duyulmadan, İşveren’e ait tüm markaları, logoları ve ticari unvanı, Site’de ve Setrow tarafından çeşitli mecralarda verilecek reklamlarda kullanabilir ve/veya bunları referans gösterebilir.


5. HİZMETLER
Setrow tarafından Site’de verilen hizmetlerin temelinde, İşveren’in kendi rızaları ile bülten almak istediğini belirttiği üyelerine mail yolu ile bültenler gönderebilmesi ve bültenlere tıklanılması durumunda abonelerin işverenlere ait, erişimleri verilen sitelere yönlendirilmesi yer almaktadır.


6. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME
a) İşbu sözleşme gereği hizmet bedeli, aylık gönderilen bülten sayısına göre değişecek ve hesaplanacaktır. Taraflar, Setrow tarafından gönderim sayısına göre belirlenmiş olan paket fiyatlarını kabul ederler. Gönderim bedellerine katma değer vergisi dahil değildir.
b) İşveren, işbu sözleşme gereği tahakkuk edecek hizmet bedelini Setrow’un Garanti Bankası Sahrayıcedit Şubesi (IBAN TR37 0006 2000 2770 0006 2954 25) hesabına önceden ödemeli olarak ödeyecektir.

İşveren, yaptığı ödemeleri ve işbu sözleşme gereği Setrow’un hak ettiği hizmet bedellerini, kendisi için açılmış bulunan işveren hesap merkezinden takip edebilecektir.

c) Setrow tarafından sağlanan hizmetler çerçevesinde, İşveren, Abonelerine bültenler göndermeleri halinde, Kullanıcı ve/veya Üye ile İşveren arasında satış işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, gönderim başına belirtilen hizmet bedellerinin mahsup edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


7. GİZLİLİK POLİTİKASI
Setrow, Site’de yer alan İşverenler ile ilgili bilgileri, iş bu sözleşmenin kapsamı dışında, iş bu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında da kullanabilir. Setrow, İşverenlere ait gizli bilgileri, işbu sözleşmenin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.


8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
İşbu sözleşmenin süresi, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 1 yıldır. Taraflardan birinin, sözleşme süresinin sona erme tarihinden 15 gün önce yazılı olarak karşı tarafa bildirimde bulunmaması halinde, aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılacaktır.
Setrow, İşverenin iş bu sözleşmede belirtilen hak ve hükümleri ve/veya Site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir ön ihbar ve/veya onaya gerek olmaksızın feshedebilecektir. Setrow, fesih tarihine kadar hak etmiş olduğu hizmet bedellerini talep ve tahsil etme hakkını saklı tutacak.


9. DİĞER HÜKÜMLER
9.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle “Setrow’un Telif Haklarına Tabi Çalışmalar” olarak anılacaktır) Setrow’a aittir ve/veya Setrow tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Hizmet alan firmalar, hizmetleri, Setrow bilgilerini ve Setrow’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Setrow dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Hizmet alan firmalar, Setrow’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
b) Setrow’un, hizmetleri, bilgileri, Setrow telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.2. Tebligat Adresleri
Tarafların tebligat adresleri, işbu sözleşmenin ilk sayfasında belirtilenler olup, adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır

9.3. Sözleşme Değişiklikleri
İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinde yapılacak her türlü değişiklik ve/veya eklemeler, ancak, taraflarca mutabık kalınıp karşılıklı olarak imzalanacak ekler çerçevesinde muteber olacaktır.

9.4. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Setrow, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Setrow için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Setrow’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Setrow'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.6 Kayıtlarının Geçerliliği
İşveren, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Setrow’un kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Setrow’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7 Yürürlülük
İşbu 9 madde ve 7 sayfadan oluşan sözleşme ve eki (EK-1: Gizlilik Politikası) taraflarca karşılıklı olarak 01.01.2012 tarihinde (iki) asıl nüsha olarak imza ve tanzim edilerek, bu tarih itibariyle yürürlülüğe girmiştir.
GİZLİLİK POLİTİKASI
Bu gizlilik sözleşmesi Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş. ile işveren arasında imzalanmaktadır.
www.Setrow.com alan adlı web sitesine (kısaca “Site” olarak anılacaktır) ilişkin tüm haklar Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.’ne (kısaca “Setrow” olarak anılacaktır) aittir.

Setrow işveren tarafından kendisine elektronik ortam tarafından iletilen kişisel bilgileri ve email adreslerini iş bu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Setrow, iş bu Gizlilik Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı üçüncü kişilere işverene ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar ;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yasal düzenlemelerin getirdiği zorunluluklara uyulması;
b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, İşveren ile ilgili ve usulüne uygun olarak bilgi talep edilmesi.
c. Hak sahiplerinin haklarının veya İşveren güvenliklerinin korunması için bilgi verilmesi halleridir.


Setrow, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Setrow’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Setrow’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Setrow, İşverenin sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, İşverenin müşterilerinin tarayıcılarına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı; bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Elde edilen bu bilgiler işverene dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya işverenin e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak işverenler, dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.


Setrow, işbu Gizlilik Politikası hükümleri 01.01.2011 tarihinde taraflarca imzalanan Gizlilik sözleşmesi ile birlikte kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.