Görsel

Za pomocą Setrow "API" możemy zintegrować
wasze systemy!

WNIOSEK O PRZEKAZANIE KODU API Składajcie bezzwłocznie
prośby o kod API; przekażemy go mailem.Zintegrujcie się w prosty sposób z naszym
sytemem CRM i uzyskajcie znacznie lepszą wydajność

Tworzenie
grupy
Dane
o jakości
abonenta
Dodawanie
abonenta
Raporty dotyczące
Newsletteru
Kontakt z Nami

PRODUKTY NASZE USŁUGI O NAS
TEKNOLOG BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE
SİSTEMLERİ A.Ş

CENTRUM WSPARCIA (TR)
0850 305 80 15

setrowstatus
EMAIL MARKETING
NARZĘDZIE DO MARKETINGU FIRMOWEGO
SETROW AD
ZARZĄDZANIE KONTEM
ZARZĄDZANIE SYSTEMEM
KODOWANIE NEWSLETTERU
O NAS
ZARZĄD
ZASOBY LUDZKIE
KONTAKT
SETROw ID :  -       IP : 18.215.185.97
ZASTRZEŻENIE PRAWNE       POLITYKA ANTYSPAMOWA       WARUNKI UŻYTKOWANIA       POLITYKA PRYWATNOŚCI
 


OSTRZEŻENIE PRAWNE
Zostanie dodany tekst
POLITYKA ANTYSPAMOWA
Nie tolerujemy niechcianej poczty elektronicznej. Zamykamy konto klienta, jeżeli stwierdzimy, że jest ono wykorzystywane do wysyłania spamu. Jeżeli podejrzewacie, że którykolwiek z naszych klientów wysyła niechcianą pocztę do wielu osób, prosimy nawiązać z nami kontakt pod adresem: abuse@setrow.com. Prosimy również o kontakt pod adresem abuse@setrow.com, jeżeli dostawcy usług internetowych a także administratorzy czarnych list otrzymają niechcianą pocztę od któregoś z użytkowników Setrow. Prosimy kliknąć w link anulowania członkostwa umieszczony w dolnej części wiadomości, albo przesłać do nas nagłówki lub treść wiadomości.

Politika
Wraz z akceptacją warunków regulaminu, na życzenie odbiorców, będziemy wysyłali newslettery ze zdjęciami, broszury, informacje o promocjach, zaproszenia, biuletyny prasowe, informacje o nowych produktach, a także informacje o e-kampaniach. Zgodnie z postanowieniami umowy w przedmiocie poufności i komunikacji elektronicznej 2003 oraz konwencji CAN-SPAM 2003 Setrow nie zezwala na Niepożądaną Pocztę Elektroniczną o Charakterze Handlowym (UCE) ani na Niepożądane Pakiety Poczty Elektronicznej (UBE). Jeżeli odbiorca nie wyrazi potwierdzonej zgody na otrzymywanie poczty, poczta przychodząca będzie traktowana jako niepożądana poczta o charakterze handlowym (USE) lub niepożądane pakiety poczty (UBE). Potwierdzone zezwolenie (1) oznacza, dowód na piśmie lub dowód elektroniczny (2), w którym odbiorca wnioskuje o otrzymywanie poczty elektronicznej; wraz z dowodem elektronicznym (zawierającym takie elementy jak czas / datę) źródłem, w którym odbiorca akceptuje odbiór poczty, jest adres IP. Inaczej mówiąc oznacza to, będziecie mogli wysyłać pocztę elektroniczną do każdej osoby, która wybierze waszą listę poprzez waszą stronę internetową, off-line lub poprzez wspólną stronę rejestrującą. Możecie również wysyłać pocztę do waszych klientów, którym zezwoliliście na wybór listy poprzez własne strony internetowe, off-line lub poprzez wspólną stronę rejestrującą. Poniżej opisujemy sytuacje, w których nie udziela się zgody:

adresy poczty zbierane ze stron internetowych, listy nabyte przez trzecią stronę, listy dzierżawione przez trzecią stronę, listy należące do izby handlowej lub do innych instytucji takich jak np. klub, jakakolwiek niepożądana lista, nawet jeśli jest to biuletyn prasowy, wysyłana do kogokolwiek, kto nie udzielił wam zezwolenia na wysyłanie poczty do dziennikarzy, potencjalnych klientów, potencjalnych wyborców, albo do potencjalnych pracowników lub do siebie.


Skuteczne stosowanie polityki - Co robimy, ażeby usunąć niepożądaną pocztę?
Użytkownicy systemów Setrow, zobowiązani są w wyraźnie udokumentować , że ich listy mogą być zweryfikowane, oraz że w ich skład wchodzą uprzednio wnioskowane adresy poczty elektronicznej. Jeżeli na nasze żądanie nie otrzymamy wyżej opisanego dowodu, konto zostanie zamknięte. Setrow zastrzega sobie prawo monitorowania wszystkich otrzymywanych list. Na życzenie monitorowanie może obejmować kontrolę źródeł listy klientów na minimalnym poziomie, wiek oraz politykę zatwierdzania. Nasza firma monitoruje treść poczty i oflagowania wiadomości klientów, którzy generują treści powszechnie wykorzystywane jako spam. W ramach zarządzania abonamentami nasza firma przechowuje dla każdego abonenta adres IP oraz datę, kiedy stał się abonentem.

Jeżeli zostanie stwierdzone, że jakiś klient wykorzystał naszą firmę do rozsyłania spamu, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia jego konta. Do informacji zawartej w każdej przesyłanej przez nas wiadomości dołączamy linki o niezgodnym z przepisami użyciu lub o utracie umowy abonenckiej. Jakakolwiek próba wyłączenia tego linku powoduje natychmiastowe zawieszenie konta. Zapraszamy wszystkich naszych klientów do kontaktu pod adresem abuse@setrow.com w celu przekazania nam informacji zwrotnej o działaniach dotyczących naszej firmy.


Postępowanie w wypadku skarg
Jeżeli powzięliście podejrzenia, że wasze konto jest wykorzystywane do wysyłania zbiorowych lub indywidualnych spamów, zostanie czasowo wstrzymane prawo do dokonywania wysyłki z waszego konta. Ażeby ustalić, czy wysyłany jest spam, zostaną podjęte następujące czynności:

Sprawdzimy treść skargi.
Sprawdzimy waszą listę pod kątem jej układu i treści dotyczących zgromadzonych list.
Sprawdzimy treść właściwej poczty.
Sprawdzimy dla danego adresu poczty elektronicznej dowód w postaci poczty elektronicznej, którego uprzednio żądaliśmy.
Jeżeli zdecydujemy, że wysyłacie spam, zawiesimy wasze konto bez prawa do występowania o jego zwrot.
Jeżeli stwierdzimy, że skarga była błędna (jedynie wtedy, gdy członek zapomni o tym, że nim jest), podejmiemy z wami oraz ze składającym skargę rozmowy w celu wypracowania właściwego rozwiązania problemu. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, przywrócimy waszemu kontu poprzedni status.


Dostawcy internetowi a czarne listy
Jesteśmy zdecydowani wymieniać informacje z dostawcami internetowymi i administratorami czarnych list z punktu widzenia stosowanej przez nas polityki oraz praktyk, oraz podejmować działania naprawcze w celu zmniejszenia nadużyć. Jeżeli jesteście dostawcami internetowymi, administratorami czarnych list lub poczty elektronicznej, i chcecie się z nami skontaktować, piszcie na adres abuse@setrow.com.
WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. STRONY

Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri Anonim Şirketi z siedzibą w: Eski Üsküdar Caddesi, VIP Center No:10 Kat: 7 İçerenköy Ataşehir İstanbul, w dalszej części zwaną `Setrow”, a należącą do Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri Anonim Şirketi www.setrow.com.tr z siedzibą w: Eski Üsküdar Caddesi, VIP Center No:10 Kat: 7 İçerenköy Ataşehir İstanbul, w dalszej części zwaną „Zleceniodawcą”. Niniejsza umowa została podpisana i weszła w życie 01.01.2011. Została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. FOOTER_KULLANIMSARTLARI_METIN
POLITYKA POUFNOŚCI
Umowa o poufności jest podpisywana pomiędzy Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş. a Zleceniodawcą.
Wszystkie prawa dotyczące strony internetowej (dalej zwanej „Stroną”) w domenie www.Setrow.com należą do Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş. (dalej zwanej „Setrow”).

Setrow zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim przekazanych mu przez Zleceniodawcę drogą elektroniczną danych osobowych oraz adresów poczty elektronicznej, chyba że postanowienia Polityki Prywatności stanowią inaczej.

Jeżeli Umowa o Poufności nie stanowi inaczej, Setrow nie przekaże osobom trzecim, z którymi nie współpracuje, informacji dotyczących Zleceniodawcy z wyłączeniem niżej wymienionych okoliczności. ;

a. konieczność zastosowania się do przepisów ustaw, dekretów z mocą ustawy, przepisów wykonawczych oraz temu podobnych regulacji, które pozostają w mocy i zostały wprowadzone przez ustanowione prawem władze,
b. żądanie zgodnie z ustalonym trybem informacji dotyczących Zleceniodawcy w celu prowadzenia przez uprawnione organy administracji i organy sprawiedliwości badań i śledztw.
c. Są to okoliczności wymagające przekazania informacji w celu ochrony praw osób je posiadających lub bezpieczeństwa Zleceniodawcy.


Setrow zobowiązuje się utrzymywać w poufności dane osobowe, traktować to zobowiązanie jako wymóg dochowania tajemnicy, do podejmowania z należytą starannością wszelkich wymaganych środków w celu zachowania poufności, zapobiegania przenikania części lub całości poufnych informacji do przestrzeni publicznej lub do ich nieuprawnionemu użytkowaniu, lub ujawnianiu ich osobom trzecim. Setrow nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli informacje poufne zostaną uszkodzone lub dostaną się w ręce osób trzecich w wyniku ataku na stronę lub system pomimo zastosowania przez Setrow niezbędnych środków bezpieczeństwa,

Setrow może, stosując pliki komunikacji technicznej (Cookies), może uzyskiwać informację dotyczące użytkowania strony Zleceniodawcy. Wyżej wymienione pliki są to niewielkie pliki tekstowe, które firma przesyła do przeglądarek klientów Zleceniodawcy w celu przechowywania ich w pamięci głównej. Plik komunikacji technicznej przechowuje status strony oraz preferencje i ułatwia korzystanie z Internetu. Plik komunikacji technicznej stosuje się w celu uzyskania informacji, ile osób odwiedziło stronę internetową, ile razy jedna osoba i w jakim celu odwiedziła stronę, oraz jak długo pozostawała na niej. Powyższe informacje pomagają Zleceniodawcy w dynamicznym wygenerowaniu dozwolonych przekazów i treści marketingowych. Plik komunikacji technicznej nie został opracowany w celu uzyskiwania danych lub innych informacji osobowych z pamięci głównej lub z adresu poczty elektronicznej Zleceniodawcy. Znaczna większość przeglądarek został zaprojektowana w taki sposób, by akceptowała pliki Cookiem. Jednakże Zleceniodawcy mogą zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, ażeby pliki te nie były aktywne, lub by pojawiaj się sygnał ostrzegawczy, kiedy są wysyłane.


Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności zostały zaakceptowane przez Setrow z chwilą podpisania 01.01.2011 umowy o Poufności.